Registrácia je záväzná.
Účastníka je možné kedykoľvek nahradiť inou osobou.