Realitné fórum: Reálne možnosti výstavby nájomných bytov

Etablované podujatie Realitné fórum – Jar 2020 sa vzhľadom k aktuálnej situácii nebude konať v plánovanom termíne 7. apríla. Konferencia sa uskutoční v hoteli Park Inn v Bratislave 9. júna 2020.
Okrem tradičných tém ako sú legislatíva a rezidenčné nehnuteľnosti, sa bude venovať aktuálnym otázkam a úskaliam developmentu nájomného bývania.

V paneli venovanému rezidenčnému developmentu sa o  skúsenosti podelí Filip Žoldák zo spoločnosti Herrys. O vysokom dopyte a nízkej ponuke, ale aj výmere a zvyšovaní atraktivity ponuky budú spolu s ním diskutovať Ivan Bratko z J&T Real Estate a Tomáš Jurdák z MiddleCap. Aktuálne právne a odvodové novinky objasní legislatívny panel, v ktorom vystúpia napríklad Robert Daniš (Wilsons) a Peter Bartošík (Bartošík Šváby). Pre účastníkov Realitného fóra sú spomínaní rečníci zárukou získania zásadných informácií pre fungovanie v realitnej branži.

Ako však ovplyvní biznis, konkrétne rezidenčný development, toľko medializovaná výstavba nájomných bytov? Aké sú vôbec reálne modely financovania a výstavby? Kde ležia legislatívne bariéry a aké sú možnosti ich odbúrania z titulu priamych a nepriamych daní? Faktom je, že nájomných bytov je na Slovensku zúfalo málo. Je to aj dôsledkom masívnej privatizácie bytového fondu a reštitúcií v deväťdesiatych rokoch. Inštitút finančnej politiky v nedávno vydanom dokumente preto odporúča v nových projektoch 5 až 10% povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom. Aká bude reakcia stavebného trhu?

Realitné fórum ponúkne kvalitnú zostavu rečníkov, ktorí majú na nastolené otázky kvalifikované odpovede. Diskusiu povedie Ján Palenčár z Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, ktorý sa tejto problematike podrobne a dlhodobo venuje. Richard Panek, daňový poradca z EY Tax vnesie odborný pohľad do oblasti nevýhod výstavby nájomných projektov z dôvodu odvodu DPH. Priestor dostanú domáce i zahraničné skúsenosti a diskutované budú i rôzne modely financovania či transformácia Štátneho fondu rozvoja bývania. O aktuálne informácie sa s publikom podelí Boris Hrbáň, koordinátor rozvoja nájomného bývania z Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Keďže Bratislava má z celkového počtu bytov len 1 % nájomných bytov, očakávané je vystúpenie Karola Macháneka, Generálneho Investora Bratislavy, ktorý má v kompetencii projekt nového mestského nájomného bytového súboru na Terchovskej ulici v Trnávke.

jp