Priemyselná a stavebná produkcia podľa NBS: Priemysel vo februári zaostal za očakávaniami.

Priaznivý vývoj zaznamenal iba automobilový priemysel, kde dochádza k pozvoľnému oživeniu výroby, zvyšná časť priemyslu sa však vyvíjala menej priaznivo. Februárový pokles priemyselnej produkcie možno považovať za jednorazový. Stavebná produkcia skorigovala svoj výrazný rast z predchádzajúceho mesiaca, výstavba infraštruktúry však pokračovala v priaznivom trende.

Stavebná produkcia sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 6,3 %, keď sa darilo najmä stavebným prácam na novej tuzemskej výstavbe. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom došlo ku korekcii nadpriemerne priaznivého januárového vývoja. Napriek tomu stavebné práce súvisiace s infraštruktúrou pokračovali v priaznivom trende z predchádzajúceho obdobia.

Vo februári 2018 sa priemyselná produkcia medzimesačne znížila o 0,3 %. Na jednej strane síce došlo k očakávanému oživovaniu automobilovej výroby, na strane druhej bola priemyselná produkcia tlmená najmä výrobou elektrických a elektrotechnických zariadení, výrobou ropných produktov a aj potravín. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom priemysel zaznamenal taktiež mierne zníženie o 0,3 % najmä kvôli nižšej výrobe áut, ropných produktov a dodávke energií. Napriek tomu, že februárový pokles možno považovať za jednorazový, priemysel za prvý štvrťrok 2018 skončí pravdepodobne iba s miernym rastom, čo by mohlo byť pod očakávaniami prognózy NBS. Tá v prvom štvrťroku očakáva medzikvartálne zrýchlenie rastu HDP.

 

Tomáš Kendera, NBS