KONFERENCIA

Realitné fórum 2021

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

11. november  2021

PROGRAM

8:30 – 9:20 h   Registrácia, ranná káva

9:20 h                Zahájenie konferencie

Lenka Antalová Plavuchová (námestnička primátora hl. m. SR Bratislavy)

9:30 – 10:45 h

1. panel:         Rezidenčný trh v dobe „covidovej“

aktuálne štatistiky

dopyt vs. malá ponuka v dobe „covidovej“
– požadovaná kvalita a štandardy projektov z pohľadu klienta
– stavebné konanie

cenotvorba pohľadom dopytu, financovania, nákladov

development v Bratislave, regiónoch a zahraničí – zmeny spôsobené aktuálnym stavom

Moderátor:

Adrian Gubčo (YIM.BA Yes In My Bratislava)

Aktívni účastníci:

Ivan Bratko (J&T REAL ESTATE)

Martin Lazík (Urban & Partner)

Róbert Michalica (MiddleCap)

Filip Žoldák (Herrys)

10:45 – 11:00 h   Coffee break

11:00 – 12:15 h

2.panel:             Realitné právo

sustainability v RE

green leases

nájomné zmluvy – vypratanie nájomcu po skončení nájmu

judikatúrne okienko:
– výklad v prospech platnosti právnych úkonov
– kúpna zmluva za 1 €
– disimulácia kúpnej zmluvy na darovaciu zmluvu

Aktívni účastníci:

Soňa Hanková (CMS Reich-Rohrwig Hainz)

Peter Bartošík (Bartošík Šváby)

12:15 – 13:00 h   Obed

13:00 – 14:15 h

3.panel:             Výstavba nájomných projektov a daňové úskalia

dostupné nájomné bývanie
– cena za m2
– indexácia

nájomné projekty pohľadom mesta, štátu a biznisu

DPH – Slovensko vs. okolité krajiny a bruselské smernice

legislatívne zmeny od 1.1.2024

Moderátor:

Ján Palenčár (NARKS)

Aktívni účastníci:

Boris Hrbáň (koordinátor rozvoja nájomného bývania, Magistrát hl. m. SR Bratislavy)

Karol Machánek (sekcia výstavby, Magistrát hl. m. SR Bratislavy)

Juraj Ontko (EY Tax)

Richard Panek (EY Tax)

14:15 – 14:30 h   Coffee break

14:30 – 15:45 h

4.panel:             „Office“ development – minulosť / súčasnosť / budúcnosť

reálny stav trhu v posledných dvoch rokoch

reakcia nájomníkov
– sublease
– hybridné pracovné miesta
– zmenšovanie priestorov (za predlženie nájmu)

reakcia prenajímateľov
– proticovidové opatrenia
– inovatívne riešenia
– konverzia pripravovaných projektov

budúcnosť trhu
– sustainability
– dobíjacie stanice

Moderátor:

Marek Kalma (OCCAM REAL ESTATE)

Aktívni účastníci:

Katarína Cihová (WOOD & Company Real Estate)

Soňa Hanková (CMS Reich-Rohrwig Hainz)

Róbert Meszároš (HubHub)

Radovan Mihálek (CBRE)

15:45 h   Záver konferencie

                                                     Zmena programu vyhradená!

MIESTO

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

Vysoká 2A

811 06 Bratislava

PARKING

Hotel disponuje podzemným parkoviskom.

Parkovné nie je v réžii organizátora konferencie!