2. pokračovanie série seminárov o Reforme stavebného práva

Konanie o stavebnom zámere a o projekte stavby

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

7. október 2022

PROGRAM

12:15 – 12:45 h   Registrácia

12:45 – 15:30 h

   • Účastníci konania v konaní o stavebnom zámere
   • Návrh stavebného zámeru
     • doručovanie, lehoty, prerokovanie a uplatňovanie pripomienok
     • správa o prerokovaní
   • Konanie o stavebnom zámere
     • žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby
     • odstraňovanie rozporov zo strany stavebného úradu
   • Rozhodnutie o povolení stavby
     • lehoty, pripomienky, platnosť
   • Zmena a zrušenie rozhodnutia o povolení stavby
   • Projekt stavby
     • vypracovanie a zaznamenávanie projektu stavby
     • pripomienky
   • Overenie projektu stavby
     • žiadosť o overenie projektu stavby
     • lehoty

14:00 – 14:15 h   Coffee break

Prednášajúci

Tatiana Prokopová (Squire Patton Boggs)

Lenka Vagundová (Squire Patton Boggs)

MIESTO

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

Vysoká 2a

811 06 Bratislava

PARKING

Hotel disponuje podzemným parkoviskom.

Parkovné nie je v réžii organizátora konferencie!