Reforma stavebného práva

3. pokračovanie seminára

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

2. október 2023

PROGRAM

12:15 – 12:45 h   Registrácia

12:45 – 15:30 h

Orgán príslušný na integrované konanie

Vyhradené stavby a certifikovaný generálny zhotoviteľ

Účastníci integrovaného konania

Začatie konania

  • Správa o hodnotení činnosti, zámer a stavebný zámer
  • Záväzné stanoviská a vyjadrenia, doručovanie, uplatňovanie a prerokovanie pripomienok
  • Správa o prerokovaní

Rozhodnutie v zisťovacom konaní, Záverečné stanovisko a povolenie stavby

  • Lehoty, pripomienky, platnosť

Prechodné ustanovenia

14:00 – 14:15 h   Coffee break

Prednášajúci

Tatiana Prokopová (Squire Patton Boggs)

Lenka Vagundová (Squire Patton Boggs)

MIESTO

AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town

Vysoká 2a

811 06 Bratislava

PARKING

Hotel disponuje podzemným parkoviskom.

Parkovné nie je v réžii organizátora konferencie!