Realitné fórum: Nová navrhovaná električková trasa bude prínosom pre celé mesto

V jesennom vydaní s podtitulom „Kľúčové témy slovenského realitného trhu“ sa hneď v úvodnom paneli zamerali účastníci konferencie na najdiskutovanejšiu tému, návrh nového električkového okruhu v Bratislave. Tá môže byť riešením nielen pomalého centra Bratislavy, ale aj krokom k lepšiemu využitiu električky ako nosného systému v kontexte celého mesta. Zhodli sa na tom účastníci druhého Realitné fóra, ktorého hlavným partnerom bolo JTRE. V ďalších paneloch sa živo diskutovalo o pozemkovom developmente, legislatíve a rezidenčnom bývaní.

Vznik a detaily návrhu nového navrhovaného električkového okruhu predstavili 100 člennému auditóriu projektoví manažéri JTRE Ing. Martin Masár a Ing. Marián Studený, ktorí sa novými trasami električiek intenzívne zaoberajú už niekoľko rokov. Doprava v hlavnom meste je denno-dennou témou a práve navrhovaná nová trasa by mala situáciu aspoň v tomto území výrazne zlepšiť a zároveň vytvoriť podmienky pre napojenie ďalších radiál, napríklad vrakunsko-biskupickej. Ako vo svojom príspevku uviedla architektka Katarína Jägrová z architektonického štúdia GFI, električka je kostra mestskej hromadnej dopravy, prináša do mestských častí život a je významným mestotvorným prvkom.

Gustáv Laca z KORUNA Reality potvrdil, že mesto Bratislava má dosť voľných pozemkov pre výstavbu, najmä brownfieldov, len investori majú prísne nastavenú environmentálnu politiku a budúce stavebné parcely. Ďalšími prekážkami developmentu sú nevysporiadané majetkoprávne vzťahy a zastaraný územný plán hlavného mesta. Spíkri hovorili aj o tom, že niektorí developeri pre niekoľkoročné administratívne prieťahy stratili o dokončenie projektov záujem. Mesto a jeho obyvatelia tak prišli o zaujímavé budovy. Navrhli, aby sa zmeny v územnom pláne schvaľovali jednotlivo a nie v balíkoch.

Rečníci Realitného fóra vyjadrili želanie, aby mesto a obyvatelia konštruktívne komunikovali s investormi a developermi. Napriek negatívnemu vnímaniu často idú nad rámec noriem a snažia sa vyhovieť čo najširšiemu spektru požiadaviek nielen kupujúcich, ale aj projektami dotknutých obyvateľov. Napokon dôkazom stúpajúcej kvality výstavby sú i predaje nových rezidenčných projektov, ktoré nestíhajú pokryť dopyt. Byty sa predávajú aj cez internet. Veľkí real estate hráči, fondy a finančné inštitúcie s dostatočným kapitálom sa púšťajú aj do pilotných projektov výstavby a prevádzkovania nájomného bývania. Developeri výrazne investujú do verejných priestorov, parkov a infraštruktúry, ako to je napríklad v prípade novej trasy električky.

JP, Realitne fórum