Realitné fórum III: Prinesie nové vedenie Bratislavy zmeny?

Tradičné podujatie s inovovaným názvom Realitné fórum, pokračuje druhým ročníkom. Deň plný odborných príspevkov, diskusných panelov, kuloárnych debát a networkingu bude už 16. apríla 2019. Účastníkov v bratislavskom hoteli Austria Trend Hotel čaká výdatný program, nakoľko odborníci sa budú venovať aktuálnym témam v realitnom biznise. Očakávaný je panel o nových nastaveniach výstavby v hlavnom meste a tiež diskusia k developmentu nájomného bývania.

Programy jarnej a jesennej konferencie 1. ročníka Realitného fóra nastavili svojím obsahom latku veľmi vysoko. Potešiteľný je fakt, že organizátori aj rečníci pravidelne otvárajú aj pálčivé témy. Mimoriadne kvalitnú diskusiu môžu očakávať účastníci aj toho roku, a to už od úvodnej panelovej diskusie. Tá otvorí napríklad problematiku kompetencií a roly Metropolitného inštitútu Bratislava v procese schvaľovania výstavby. Inštitút urbánneho rozvoja predstaví návrhy konkrétnych nastavení a zlepšení v procese schvaľovania a výstavby v hlavnom meste.

Tradičný bude diskusný panel s právnymi novinkami, ktorý sa dotkne aj nového stavebného zákona. Tretí diskusný blok Realitného fóra sa bude venovať administratívnym priestorom a koncepcii moderných kancelárií. Kvalitne obsadený panel skúsenými rečníkmi vás prevedie technológiami od výstavby, cez používanie priestorov a interiérového vybavenia, optimalizáciu nákladov a procesov až po manažment relokácie.

Štvrtý a posledný diskusný panel sa bude zaoberať daňovým pohľadom na financovanie, financovaním a problematikou nájomného bývania. Práve nájomné bývanie je na Slovensku stále okrajovou formou riešenia bývania (zhruba na úrovni 3 %), pričom v zahraničí dominuje (v niektorých štátoch vyše 50 %). Živelná privatizácia začiatkom 90. rokov v podstate rozpredala štátny bytofond a nájomné bývanie neprávom nadobudlo štatút bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Či sa dnes o development nájomných bytov začína zaujímať štátny alebo súkromný sektor sa dozviete na konferencii Realitné fórum už 16. apríla 2019.

Juraj Púchlo